Szentmartonszikszo

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________

 
 

____________________________________________________________________________________________________

Kedves diákjaink!

A 2017/18-as tanév első tanítási napja iskolánkban 2017.szeptember 1. A tanítás 7.50 perckor kezdődik. A két osztályfőnöki óra után az osztályok közösen vonulnak fel a tanévnyitó szentmisénkre a Római Katolikus templomba.
A szentmise 10.00 órakor kezdődik. Kérem diákjainkat, hogy ünnepélyes ruhába jöjjenek az első tanítási napra.

Nyitrainé Jurácsik Antónia
            igazgató

____________________________________________________________________________________________________

Beszoktatási rend   alsó tagozat

2017. szeptember 1.  péntek
7:50-kor kezdődik az iskola valamennyi diákjának a tanítás. 2 tanórát töltenek a tanítóikkal, majd közösen felvonulnak a római katolikus templomba a tanévnyitó szentmisére, ahová szeretettel várjuk a kedves szülőket is. A szentmise után, kb. 11:00-tól haza lehet menni a templomból, illetve visszavonulunk az iskolába, ahonnan kb. 11:30-kor lehet hazavinni a tanulókat. Ezen a napon délutáni foglalkozásokat nem tartunk.

2017. szeptember 4.  hétfő
Az iskola szokásos rendje szerint 7:50-kor kezdődik az iskola valamennyi diákjának a tanítás.
Az első osztályos tanulókat 10:30-kor haza lehet vinni.
A többi évfolyamnak a hét valamennyi napján 16:00-ig van napközi, illetve 16:30-ig iskolaotthonos foglalkozás.
A hétfői napon nincs menzai étkezés, kérjük a gyermekeket iskolában tartózkodásuknak megfelelő mennyiségű hideg élelemmel ellátni.
Aki a következő naptól igénybe kívánja venni a menzai étkezést, a gazdasági irodában beírathatja gyermekét hétfőn reggel 9-ig.

2017. szeptember 5.  kedd
Az első osztályos tanulókat 11:00-tól haza lehet vinni, de már napközis, illetve iskolaotthonos foglalkozást is biztosítunk igény szerint a gyerekeknek.

2017. szeptember 6-tól az elsősöknek is órarend szerinti teljes napot tartunk.

Szeptember 6-án, szerdán, 17 órától az első évfolyamosok szüleit szeretettel várjuk a szülői értekezletre a tanulók tantermébe.

____________________________________________________________________________________________________

Szeretettel hívjuk a kedves szülőket a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
tanévnyitó szentmiséjére.

Időpont: 2017. szeptember 1. 10:00 óra
Helyszín: 3800 Szikszó, Római Katolikus templom


____________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A 2017/2018-as tanévben is lehetőség van iskolai étkezésre.
Az étkezésre való feliratkozás a szülő által kitöltött igénylőlap kitöltésével valósul meg.
Ehhez az iskola formanyomtatványt biztosít, ami a honlapról letölthető vagy az osztályfőnököktől illetve az iskola gazdasági irodájában tudnak kérni. Amennyiben rendelkeznek étkezési térítési díjkedvezménnyel, az alábbi igazolásokat szükséges csatolni az igénylőlapokhoz:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozatot,

  • három vagy többgyermekes kedvezmény esetén az iskola által adott kitöltött nyilatkozatot és a családi pótlékról szóló igazolás vagy bankszámlakivonaton, vagy az Államkincstártól igazolva,

  • Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek kedvezmény esetén szakorvosi igazolás vagy szakvélemény, vagy a családi pótlék folyósításáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás.

Az tanévben az első étkezési nap: 2017.09.05. (kedd). Az előtte lévő iskolai napokon a gyermek étkezéséről a szülő gondoskodik.  Akik  szeptember 5. keddtől  szeretnének étkezést,  legkésőbb 2017.szeptember 1.  10 óráig jelezzék igényüket az iskola gazdasági irodájában.


____________________________________________________________________________________________________

TANKÖNYVOSZTÁS
a 2017/2018-as tanévre

Tisztelt Szülők és Diákok!

A következő tanévben az 1-9. évfolyamokon a tanulók ingyenesen jutnak hozzá a tankönyvcsomagjukhoz.

Az ingyenes tankönyvek osztásának időpontja:  2017. szeptember 4. (hétfő) és
                                                                            2017. szeptember 5. (kedd)
A tankönyvek átvétele tanítási időben történik, a pontos beosztásról értesítjük az osztályfőnököket.

A fizetős tankönyvek osztásának időpontja: 2017. szeptember 4. (hétfő) 12.30 és 16.00 óra között.

Pótosztás: 2017. szeptember 6. (szerda) 12.30 és 14.00 között


____________________________________________________________________________________________________

Nyugdíjas búcsúztató               

      „Elmúlik, mint száz más pillanat
      S tudjuk mégis múlhatatlan,
      Mert szívek, őrzik nem szavak.”
        (Végh György)


Monostory Györgyné, iskolánk pedagógusa, negyven éves munkaviszony után nyugdíjba vonul. Ebből az alkalomból köszöntötték Őt ünnepélyes keretek között a tantestület tagjai és a diákok.
Sokoldalú pedagógust ismerhettünk meg személyében, aki tanítóként, lelkesen oktatta-nevelte tanítványait, munkaközösség vezetőként segítette kollégáit. Szívesen gondolunk vissza azokra a farsangi bálokra, diákönkormányzati és gyermeknapi rendezvényekre, melyek az Ő irányítása alatt szerveződtek.
Köszönjük az intézményünkben eltöltött több mint két évtizedes oktató-nevelő munkáját.
Kívánunk jó egészségben eltöltött, örömteli nyugdíjas éveket!


 
 

____________________________________________________________________________________________________

A „HATÁRTALANUL! gimnazistáknak’ pályázat támogatásával vendégül láthattuk a szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoport képviseletében érkező diákokat és tanáraikat Szikszón. Az összetartozás napja ünnepségen - műsorunk részeként - szerepelhettek ők is. Ekkor is több osztály diákjait láthatták a színpadon a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanulói. Vaszilyné Veres Hajnalka rendezte a megemlékező műsort.

____________________________________________________________________________________________________

A költészet napja alkalmából 2017. 04. 11-én rendezett műsorunkon több osztály tehetséges tanulói is felléptek (1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 5.a, 6.a, 7.Ny, 8.B, 9.A, 10.B, 10.A).
A különböző korú gyerekek együttes szerepeltetésével Vaszilyné Veres Hajnalka tanárnő régi álma valósult meg. A megemlékezést sok-sok megzenésített vers és dal színesítette.

____________________________________________________________________________________________________

2017.június 15-én elballagott a 8.b osztály.
Ballagás 2017 - Gimnázium

____________________________________________________________________________________________________

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is Németországba, szikszó testvérvárosába, Waldemsbe utazhattak és tölthettek el egy feledhetetlen hetet. Az ott eltöltött héten csodálatos emlékeket szereztek, barátságokat kötöttek diákjaink.
A csere megvalósulásához jelentős támogatást /500,000 FT/ kaptunk Szikszó Város Önkormányzatától, illetve az Önkormányzat Oktatási Bizottságától. Köszönet ezért a támogatásért, hiszen e nélkül ez a program nem valósulhatott volna meg ... tovább --->

____________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz